Familiemedlemskab.

Familiemedlemsskabet er for familer hvor et medlem har en diagnose der hører ind under PND. Medlemsskabet dækker hele familien og koster 200,- årligt.

(Beløbet trækkes automatisk én gang om året, men kan afmeldes hvornår det ønskes med en månedes varsel.)