Familiemedlemskab.

Er for personer med en protein nedbrydnings defekt samt deres forældre, hjemmeboende søskende, ægtefæller og hjemmeboende børn. Medlemsskabet dækker hele "husstanden" og koster 200,- årligt.

(Beløbet trækkes automatisk én gang om året, men kan afmeldes hvornår det ønskes med en månedes varsel.)